Όμορφες εικόνες από την τελευταία κινητικότητα του προγράμματος Erasmus+ με τίτλο innovation & mobile learning. 17-21/2/2020, Pozzuoli