Αγαπητοί μαθητές και μαθήτριες,

το σχολείο σας καλωσορίζει τη σχολική χρονιά 2021-22 και σας εύχεται υγεία και δύναμη για μια καλή, δημιουργική και αποδοτική σχολική χρονιά.

Σκοπός του σχολείου είναι να βοηθήσει τους μαθητές παρέχοντας ίσες ευκαιρίες σε όλους ώστε να οικοδομήσουν τη γνώση βασιζόμενοι σε στέρεα μορφωτικά θεμέλια που στηρίζονται στις εμπειρίες τους, στη συμμετοχή, στη συνεργασία, την αλληλεπίδραση μεταξύ μαθητών- εκπαιδευτικών. Για να μπορέσει το σχολείο να πετύχει τους στόχους του θα πρέπει να υπάρξουν οι κατάλληλες συνθήκες, δηλαδή το κατάλληλα επιμορφωμένο προσωπικό αλλά και το απαιτούμενο κλίμα πειθαρχίας και η αναγκαία υλικοτεχνική υποδομή. Πάνω απ όλα όμως είναι η υγεία όλων μας.

Η τρέχουσα σχολική χρονιά χαρακτηρίζεται από τις προσπάθειες όλων να λειτουργήσουμε σε ασφαλές εκπαιδευτικό περιβάλλον. κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID 19. Η ασφαλής λειτουργία του σχολείου βασίζεται στη συστηματική εφαρμογή των μέτρων προφύλαξης που ανακοινώθηκαν από τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας και αναφέρονται στις σελίδες του οδηγού.

Την προηγούμενη σχολική χρονιά επιτεύχθηκε σημαντικό έργο. Συνεχίσαμε την προσπάθεια ανανέωσης του ηλεκτρονικού εξοπλισμού του σχολείου μας. Έχουν γίνει από το καλοκαίρι επισκευές, συντηρήσεις και άλλες εργασίες στο κτίριο και στον περιβάλλοντα χώρο. Στο έργο μας αυτό έχουμε τη συμπαράσταση και υποστήριξη της Δ/νσης Δ/θμιας Εκπ/σης, της Δημοτικής Αρχής και ιδιαίτερα της Σχολικής Επιτροπής του Δήμου Καρδίτσας. Δημιουργήσαμε τον νέο ιστοχώρο του σχολείου μας. www.espekar.gr. Πραγματοποιήθηκαν πολλές εκπαιδευτικές επισκέψεις στα πλαίσια ευρωπαϊκών προγραμμάτων αλλά και πολιτιστικές εκδηλώσεις.

Το σχολείο στις σύγχρονες οργανωμένες κοινωνίες έχει ένα κρίσιμο ρόλο, ιδιαίτερα στη σημερινή εποχή στην οποία δέχεστε ένα καταιγισμό μηνυμάτων, πληροφοριών και επιρροών, να σας βοηθήσει να συγκροτήσετε τα σωστά νοήματα και να ερμηνεύετε με έγκυρο και αξιόπιστο τρόπο όλα τα θαυμαστά και περίπλοκα αλλά συχνά και τραγικά που συμβαίνουν και υπάρχουν γύρω μας. Για να κατακτήσετε όμως αυτή την ικανότητα, χρειάζεται να καταβάλετε και σεις κόπο και προσπάθεια.

Από την πλευρά μας μπορούμε να σας βεβαιώσουμε ότι η διδασκαλία και η μάθηση θα γίνονται με ευχάριστο και πρόσφορο τρόπο, με πολλές δραστηριότητες μέσα και έξω από το σχολείο, ώστε να ικανοποιούν τη φυσική σας περιέργεια και την έφεσή σας για γνώση.

Για τη νέα σχολική χρονιά οι στόχοι μας περιλαμβάνουν την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών στην παιδαγωγική πρακτική και την ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων στο σύνολο της εκπαιδευτικής κοινότητας, που προϋποθέτει τη δημιουργία ψηφιακής κουλτούρας μάθησης. Μια προσπάθεια που θέτει στο επίκεντρο τις ανάγκες των μαθητών κατά τη διάρκεια της ανάκαμψης από την πανδημία του COVID-19, ειδικότερα εκείνων των μαθητών που διατρέχουν κίνδυνο πρόωρης αποχώρησης, όπως οι εκπαιδευόμενοι με λιγότερο ευνοημένο κοινωνικοοικονομικό υπόβαθρο, οι πρόσφυγες και οι μετανάστες, εκείνοι που ανήκουν σε εθνοτικές μειονότητες, οι εκπαιδευόμενοι με αναπηρίες και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Η ίση πρόσβαση στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση είναι σημαντική για όλους τους μαθητές, αλλά ακόμη περισσότερο για τους πλέον ευάλωτους που είτε ανήκουν σε κοινωνικοοικονομικά μειονεκτούσες ομάδες είτε είναι εκπαιδευόμενοι με αναπηρία.

Αγαπητοί μαθητές και μαθήτριες


Σας καλωσορίζουμε ξανά στο σχολείο για τη νέα σχολική χρονιά και σας ευχόμαστε ευχάριστη φοίτηση και πρόοδο στα μαθήματά σας. 

Ο Διευθυντής

Ηλίας Λούκας

Οικονομολόγος – Φυσικής Αγωγής MSc