Πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 26 Μαΐου 2022 στο Εσπερινό Γυμνάσιο με Λυκειακές Τάξεις Καρδίτσας, από το Κέντρο Πρόληψης Καρδίτσας, ομιλία με θέμα “η ενδυνάμωση της ψυχικής ανθεκτικότητας ως παράγοντα μείωσης της μαθητικής διαρροής”. Στην ομιλία που πραγματοποιήθηκε, έπειτα από πρόσκληση του διευθυντή του σχολείου κ. Ηλία Λούκα, ομιλητής ήταν το στέλεχος του Κέντρου Πρόληψης Καρδίτσας, ψυχολόγος, κύριος Δημήτριος Παρλαβάντζας και συμμετείχαν μαθητές και εκπαιδευτικοί του σχολείου.

Στόχος της ομιλίας ήταν να αναδειχθούν οι παράγοντες που παρεμποδίζουν την πραγμάτωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας και οδηγούν συχνά σε εγκατάλειψη του σχολείου και μη ολοκλήρωση του εκπαιδευτικού έργου. Διατυπώθηκαν προτάσεις από το ομιλητή για αποτελεσματική διαχείριση θεμάτων, αναφορικά με τους τρόπους επικοινωνίας, τις σχέσεις στο σχολικό περιβάλλον, καθώς τους εξωγενείς παράγοντες που επηρεάζουν την έναρξη και τη συνέχιση της φοίτησης.

Επίσης ορίστηκαν οι βάσεις για την ενίσχυση της ενθάρρυνσης και αυτοεκτίμησης των μαθητών αλλά και του παιδαγωγικού ρόλου των εκπαιδευτικών, με στόχο την αποδοτικότερη διαχείριση ζητημάτων που ανακύπτουν και μπορεί να επιφέρουν μείωση της μαθητικής διαρροής.

Μετά το τέλος της ομιλίας ακολούθησε συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων για την πληρέστερη κατανόηση των ιδιαίτερων συνθηκών που διέπουν τις σχολικές μονάδες και οδηγούν σε μαθητική διαρροή, καθώς και για την ενίσχυση της συνεργασίας του σχολείου μας με το Κέντρο Πρόληψης Νομού Καρδίτσας.

Ο Διευθυντής και ο Σύλλογος Διδασκόντων ευχαριστεί τον κ. Παρλαβάντζα για την συνεργασία και τη βοήθειά του στο σχολείο μας.