Την Παρασκευή 4 Μαρτίου με απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων/ουσών του Εσπερινού Γυμνασίου – Λ.Τ. Καρδίτσας, πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα εκδηλώσεων του σχολείου εκδήλωση, τις δύο τελευταίες ώρες του ωρολογίου προγράμματος, με στόχο την ευαισθητοποίηση σε θέματα βίας και σχολικού εκφοβισμού, σύμφωνα με την εγκύκλιο Φ1/21013/ΓΔ4/24-02-2022 του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Παρουσιάστηκαν βίντεο, πραγματοποιήθηκαν ομιλίες με σχετικό περιεχόμενο και ακολούθησε συζήτηση με αφορμή την 6η Μαρτίου, την Πανελλήνια Ημέρα κατά της Σχολικής Βίας και του Εκφοβισμού.

Στόχος της εκδήλωσης ήταν η ενημέρωση και η ευαισθητοποίηση εκπαιδευτικών, μαθητών και γονέων για τους τρόπους αντιμετώπισης και καταπολέμησης του σχολικού και διαδικτυακού εκφοβισμού.

Πρέπει να σημειωθεί ότι το Εσπερινό Γυμνάσιο – Λ.Τ. Καρδίτσας συμμετέχει ως εταίρος σε πρόγραμμα Erasmus + KA229 με τίτλο “Stop Bullying Keep Calming” κύριος στόχος του οποίου είναι η ενίσχυση της σχολικής κοινότητας στο πεδίο της πρόληψης και αντιμετώπισης του σχολικού εκφοβισμού μέσα από την υιοθέτηση καλών πρακτικών οι οποίες θα μπορούν να αξιοποιήσουν οι εκπαιδευτικοί στη σχολική τάξη.