Είμαστε χαρούμενοι να σας ανακοινώσουμε ότι η πιο πρόσφατη έκδοση του δελτίου τύπου μας είναι πλέον διαθέσιμη! Ενημερωθείτε για τα επιτεύγματα του σχεδίου μας P4P, καθώς συνεχίζουμε να προωθούμε την περιβαλλοντική βιωσιμότητα μέσω της αξιοποίησης των παιχνιδιών.

Σε αυτή την έκδοση, θα ανακαλύψετε:

✅ Νέα για τις Πιλοτικές Δοκιμές των αποτελεσμάτων του σχεδίου

✅ Το Ψηφιακό Παιχνίδι που είναι πλέον διαθέσιμο στην ιστοσελίδα του σχεδίου μας

✅ Την πρόοδο στον Οδηγό Εκπαίδευσης των Εκπαιδευτών

✅ Απόψεις για την αξιοποίηση της ψηφιακής τεχνολογίας στην Γωνιά Ευαισθητοποίησης