Το Εσπερινό Γυμνάσιο με Λυκειακές Τάξεις Καρδίτσας συμμετείχε στις «Ημέρες Erasmus» (Erasmus days) πραγματοποιώντας εκδήλωση διάχυσης των Ευρωπαϊκών προγραμμάτων που υλοποιούνται στο σχολείο το τρέχον σχολικό έτος. H εκδήλωση πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 14/10/2022 στην αίθουσα εκδηλώσεων του σχολείου.

Αρχικά έγινε η παρουσίαση από τον Διευθυντή του σχολείου κ. Λούκα Ηλία των στόχων και του περιεχομένου των τριών εγκεκριμένων από το ΙΚΥ ευρωπαϊκών προγραμμάτων που υλοποιεί το σχολείο.

Στη συνέχεια οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί που μετακινήθηκαν στα πλαίσια του προγράμματος με κωδικό 2020-1- ES01-KA229-082391_3 και τίτλο «Keep Calm and Stop Bullying» μίλησαν για τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες που διεξήχθησαν στο LTTA στο οποίο συμμετείχαν από 03-07/10/22 στο Τεχνολογικό λύκειο «Aurel Vlaicu» στο Lugoj της Ρουμανίας. Ακολούθησε προβολή βίντεο με τις εκπαιδευτικές και πολιτιστικές δραστηριότητες που πραγματοποιήθηκαν στην συγκεκριμένη μετακίνηση. Η Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας έχει αποκαλέσει το Bullying «μείζον πρόβλημα δημόσιας υγείας» στα σχολεία, και γενικότερα στην κοινωνία, ιδιαίτερα εκεί που απαντούν μειονότητες ατόμων με διαφορετικούς προσανατολισμούς, πολιτικές τάξεις, τρόπο ζωής κ.α. Είναι επίσης αλήθεια ότι οι μειονότητες και οι άνθρωποι με σωματικές αναπηρίες ή πνευματικές υστερήσεις πέφτουν συχνά θύματα επανειλημμένου bullying, απομόνωσης και άλλων κακοποιήσεων.

Το Εσπερινό Γυμνάσιο – Λ.Τ. Καρδίτσας συμμετέχει ως συντονιστής εταίρος μεταξύ έξι εκπαιδευτικών οργανισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο πρόγραμμα με αριθμό 2020-1-EL01-KA201-078940_1 και τίτλο Enhancing teachiNG And learninG English in a digitalized world (ENGAGE). Στόχος του έργου είναι ο εκσυγχρονισμός των διδακτικών πρακτικών μέσω της ενημέρωσης / αναβάθμισης των γνώσεων και δεξιοτήτων των εκπαιδευτικών.

Σκοπός του τρίτου προγράμματος με κωδικό σχεδίου 2020-1-EL01-KA101-077919 και τίτλο «Ενσωμάτωση και πολυπολιτισμικότητα» είναι η ενίσχυση των δεξιοτήτων των εκπαιδευτικών, ώστε να ανταποκρίνονται με μεγαλύτερη επάρκεια στις προκλήσεις που αναδύονται στο πεδίο της εκπαίδευσης των προσφύγων μαθητών και να χειρίζονται εκπαιδευτικές πρακτικές που προωθούν την ένταξη, ενδυναμώνουν και οδηγούν στη σχολική επιτυχία. Στα πλαίσια αυτού του σχεδίου τέσσερις εκπαιδευτικοί του σχολείου μετακινήθηκαν στην Μαρτινίκα για την παρακολούθηση σεμιναρίου. Είναι γνωστό ότι στο Εσπερινό σχολείο τα τελευταία 3 χρόνια λειτουργούν τμήματα υποδοχής προσφύγων μαθητών.

Το Εσπερινό Γυμνάσιο με Λυκειακές Τάξεις Καρδίτσας, συμμετέχει σε εκπαιδευτικά προγράμματα, που στόχο έχουν να συμβάλλουν στη βελτίωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας και τη διεύρυνση των οριζόντων των εκπαιδευτικών και των μαθητών του.