Όι εταίροι του προγράμματος ΚΑ229 με τίτλο «Innovation and mobile learning”, στο οποίο το Εσπερινό Γυμνάσιο – Λ.Τ. Καρδίτσας συμμετέχει ως συντονιστής εταίρος, συναντήθηκαν διαδικτυακά την Τετάρτη 20/05/2020 το απόγευμα στις 18:30 και συζήτησαν για την πορεία του έργου μετά το τέλος των κινητικοτήτων.

Αποφασίστηκαν οι δράσεις διάχυσης των αποτελεσμάτων του προγράμματος. Δημιουργήθηκε το τελικό ερωτηματολόγιο για την αξιολόγηση του προγράμματος από τους συμμετέχοντες και ένα εργαλείο με τις δράσεις διάχυσης στο διάστημα των δύο ετών λειτουργίας του project.