Η3η διακρατική συνάντηση του σχεδίου ENGAGE πραγματοποιήθηκε στο Arcos de Valdevez της Πορτογαλίας στις 14 Μαρτίου. Υπενθυμίζουμε ότι στο σχέδιο αυτό το σχολείο μας είναι Συντονιστής (Coordinator).

Οι εταίροι συμμετέχουν στη συνάντηση αυτοπροσώπως ή εικονικά για να συζητήσουν και να σχεδιάσουν τα προηγούμενα αλλά και τα μελλοντικά στάδια του έργου.

Πιο συγκεκριμένα, προγραμματίστηκε η τελική δραστηριότητα που θα γίνει στο Λονδίνο, η οποία έχει ως επίκεντρο τη χρήση των ψηφιακών τεχνολογιών στη διδακτική διαδικασία. Καθώς το έργο πλησιάζει στην ολοκλήρωσή του, προβλέφθηκαν επίσης πρωτοβουλίες διάδοσης και αξιοποίησης.