Η2η διακρατική συνάντηση του σχεδίου ENGAGE πραγματοποιήθηκε σήμερα Παρασκευή 12/11/2021 στην Potenza της Ιταλίας.

Εκπαιδευτικοί από τα συνεργαζόμενα σχολεία από την Μάλτα, την Πορτογαλία, το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ιταλία συναντήθηκαν για να για να συζητήσουν για την πορεία του σχεδίου και να σχεδιάσουν τις επόμενες δραστηριότητες.

Επίσης κανονίστηκαν οι ακριβείς ημερομηνίες από τις επόμενες κινητικότητες (Ελλάδα, Πορτογαλία και Ηνωμένο Βασίλειο).