Την περασμένη εβδομάδα, στις 28, 28 και 30 Σεπτεμβρίου, 2 εκπαιδευτικοί από το σχολείο μας, ο διευθυντής του σχολείου Ηλίας Λουκάς και ο εκπαιδευτικός Ηλίας Σβερώνης, είχαν τη χαρά να συμμετάσχουν στο 1ο LTTA του έργου «ENGAGE- Enhancing TeaciNG And LearninG English in a digitalized world». Η συνάντηση έγινε στην πρωτεύουσα της Μάλτας, Βαλέτα.
Υπενθυμίζουμε ότι σε αυτό το σχέδιο το σχολείο μας είναι ο συντονιστής.
Οι συμμετέχοντες εκπαιδεύτηκαν στην μέθοδο CLIL, η οποία είναι μια προσέγγιση όπου οι μαθητές μαθαίνουν ένα μάθημα και μια δεύτερη γλώσσα ταυτόχρονα. Επισκέφθηκαν επίσης ένα τοπικό σχολείο, στο οποίο οι μαθητές διδάσκονται με αυτή τη μέθοδο και ως εκ τούτου είχαν την ευκαιρία να βιώσουν την εφαρμογή του CLIL στην τάξη μέσα από διαφορετικά μαθήματα όπως η Βιολογία, τα μαθηματικά και οι τέχνες.