ΣΧΕΔΙΑ KA2

P4P

2023-02-21T15:24:43+03:00

Play for the Planet: Board games as instruments to teach sustainability 2022-1-ES01-KA220-SCH-000085070 Το έργο αντιμετωπίζει τις επιλεγμένες προτεραιότητες προτείνοντας εκπαιδευτικούς πόρους για την [.......]

ENGAGE (ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ)

2023-02-01T20:26:10+03:00

Enhancing teaching and learning english in a digitalized world 2020-1-EL01-KA201-078940 Αυτό το έργο της ΕΕ αποτελεί διεθνή συνέργεια μεταξύ 6 ευρωπαϊκών οργανισμών από 5 [.......]

KEEP CALM & STOP BULLYING

2023-03-01T15:33:29+03:00

Keep Calm and Stop Bullying 2020 – 2023 Αριθμός έργου : 2020-1-ES01-KA229-082391_5 Συνεργασίες σχολικών ανταλλαγών και ανταλλαγή καλών πρακτικών ΣΧΟΛΙΚΟΊ ΣΥΝΕΡΓΆΤΕΣ:IES Santa María del [.......]

Go to Top