ΣΧΕΔΙΑ KA2

ENGAGE (ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ)

2021-07-16T13:23:23+03:00

Enhancing teaching and learning english in a digitalized world 2020-1-EL01-KA201-078940 Αυτό το έργο της ΕΕ αποτελεί διεθνή συνέργεια μεταξύ 6 ευρωπαϊκών οργανισμών από 5 [.......]

KEEP CALM & STOP BULLYING

2021-01-15T16:48:12+03:00

Keep Calm and Stop Bullying 2020-1- ES01-KA229-082391_3 Το σχέδιο έχει θέμα τον σχολικό εκφοβισμό και την πρόωρη εγκατάλειψη του σχολείου, τις απουσίες, την [.......]

Go to Top