ΣΧΕΔΙΑ KA1

INTEGRATION AND MULTICULTURE

KA1 2021

2021-12-03T14:12:50+03:00

ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΚΑΙ ΠΟΛΥΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΤΗΤΑ 2021-1-EL01-KA122-SCH-000030701 Το πρόγραμμα αυτό αφορά μίας εβδομάδας εκπαιδευτική επίσκεψη 4 εκπαιδευτικών (δικαιούχων) του Εσπερινού Γυμνασίου – Λ.Τ. Καρδίτσας (οργανισμός αποστολής), σεμινάριο [.......]

KA1 2019

2021-01-15T16:50:09+03:00

Καινοτόμες μέθοδοι διδασκαλίας για τη μείωση της μαθητικής διαρροής 2018-1-EL01-KA101-047572 Την Πέμπτη 3 Οκτωβρίου 2019 πραγματοποιήθηκε στην Αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Εσπερινού Γυμνασίου [.......]

KA1 2020

2021-01-15T16:49:26+03:00

Συναισθηματική νοημοσύνη και μαλακές δεξιότητες για την ένταξη των μειονοτήτων, των μεταναστών και των προσφύγων στα ευρωπαϊκά σχολεία 2020-1-EL01-KA101-077919 Εγκρίθηκε από το [.......]

Go to Top