Στις 16 Μαρτίου οι εταίροι του σχεδίου Erasmus+ “P4P-Play for the future” συναντήθηκε για τρίτη φορά διαδικτυακά για να συζητήσουν την πρόοδο των παραδοτέων του σχεδίου τα οποία περιλαμβάνουν τη δημιουργία ενός επιτραπέζιου και ενός ψηφιακού παιχνιδιού καθώς και ενός εκπαιδευτικού εγχειριδίου με θέμα την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση και τον κίνδυνο των πλαστικών μιας χρήσης για τον πλανήτη μας.

Στόχος του σχεδίου είναι να καλλιεργήσει δεξιότητες στους μαθητές, ώστε να τους καταστήσει ικανούς να αντιμετωπίζουν τα περιβαλλοντικά προβλήματα που αφορούν κυρίως τα πλαστικά μιας χρήσης και να συνδιαμορφώνουν το μέλλον με όρους περιβαλλοντικής αειφορίας.