Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία την Πέμπτη 23/9/2021 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Εσπερινού Γυμνασίου με Λυκειακές Τάξεις Καρδίτσας εκδήλωση με σκοπό την ενημέρωση για τις δράσεις των τριών Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων ERASMUS+ που υλοποιούνται το τρέχον σχολικό έτος.

Αρχικά έγινε η παρουσίαση από τον Διευθυντή του σχολείου κ. Λούκα Ηλία των στόχων και του περιεχομένου των τριών εγκεκριμένων από το ΙΚΥ ευρωπαϊκών προγραμμάτων.

Στη συνέχεια οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί που μετακινήθηκαν στα πλαίσια του προγράμματος με κωδικό σχεδίου 2020-1-EL01-KA101-077919 και τίτλο «Συναισθηματική νοημοσύνη και μαλακές δεξιότητες για την ένταξη των μειονοτήτων, των μεταναστών και των προσφύγων στα ευρωπαϊκά σχολεία» μίλησαν για την επιμόρφωση που δέχθηκαν στα δύο σεμινάρια που παρακολούθησαν τον περασμένο Ιούλιο.

O κ. Λούκας παρουσίασε το επιμορφωτικό σεμινάριο με τίτλο «Soft Skills and Emotional Intelligence for teachers and education staff» που διοργάνωσε ο εκπαιδευτικός οργανισμός Erasmus Learning Academy (εταίρος υποδοχής) και στο οποίο συμμετείχαν 4 εκπαιδευτικοί του σχολείου στην Τενερίφη της Ισπανίας. Οι κ.κ. Αλεξίου Αικατερίνη και Τσιαρδάκας Γεώργιος μίλησαν για την εμπειρία μετακίνησης τους στόχους, το περιεχόμενο, τις δράσεις και τα συμπεράσματα από την συμμετοχή τους στο σεμινάριο με τίτλο «Integrating minority, migrant & refugee children at European schools & society» που διοργάνωσε ο εκπαιδευτικός οργανισμός ShipCon στο Παλέρμο της Σικελίας.

Σκοπός του προγράμματος αυτού ήταν η ενίσχυση των δεξιοτήτων των εκπαιδευτικών, όχι μόνο της γλώσσας αλλά και των άλλων γνωστικών αντικειμένων, ώστε να ανταποκρίνονται με μεγαλύτερη επάρκεια στις προκλήσεις που αναδύονται στο πεδίο της εκπαίδευσης των προσφύγων μαθητών και να χειρίζονται εκπαιδευτικές πρακτικές που προωθούν την ένταξη, ενδυναμώνουν και οδηγούν στη σχολική επιτυχία. Είναι γνωστό ότι στο Εσπερινό σχολείο τα τελευταία 3 χρόνια λειτουργούν τμήματα υποδοχής προσφύγων μαθητών.

Ο εκπαιδευτικός του σχολείου κ Σβερώνης Ηλίας στη συνέχεια, παρουσίασε τις δράσεις που έγιναν και αυτές που πρόκειται να γίνουν στο τρέχον σχολικό έτος στα πλαίσια των άλλων δύο προγραμμάτων που υλοποιεί το σχολείο.

Το Εσπερινό Γυμνάσιο – Λ.Τ. Καρδίτσας συμμετέχει ως συντονιστής εταίρος μεταξύ έξι εκπαιδευτικών οργανισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο πρόγραμμα με αριθμό 2020-1-EL01-KA201-078940_1 και τίτλο Enhancing teachiNG And learninG English in a digitalized world (ENGAGE). Στόχος του έργου είναι ο εκσυγχρονισμός των διδακτικών πρακτικών μέσω της ενημέρωσης / αναβάθμισης των γνώσεων και δεξιοτήτων των εκπαιδευτικών. Οι εταίροι από διαφορετικές χώρες της ΕΕ θα συνδυάσουν την τεχνογνωσία και θα συγκρίνουν προσεγγίσεις που προσφέρονται στις χώρες τους σχετικά με την ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων και τη μέθοδο CLIL Το διακρατικό έργο θα βοηθήσει όλους τους εταίρους στην επαγγελματική τους ανάπτυξη, στη διδασκαλία του αντικειμένου τους με σύγχρονο τρόπο και χρησιμοποιώντας τεχνολογικά εργαλεία. Η πρώτη κινητικότητα του έργου θα γίνει στην Βαλέτα της Μάλτας και στον εκπαιδευτικό οργανισμό Future Focus όπου θα γίνει η κατάρτιση στην μέθοδο CLIL. Η CLIL (Content and Language Integrated Learning) είναι μια καινοτόμος, βιωματική μέθοδος διδασκαλίας που εφαρμόζεται σε ευρωπαϊκό επίπεδο στα σύγχρονα μοντέλα εκπαίδευσης και στηρίζεται στην ιδεολογία “μέσα απ’ τον κόσμο μαθαίνω τη γλώσσα”. ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΕΔΩ.

Στο τρίτο πρόγραμμα με τίτλο «Keep Calm and Stop Bullying» και κωδικό σχεδίου 2020-1- ES01-KA229-082391_3 το σχολείο μας συμμετέχει ως εταίρος μεταξύ 5 σχολείων της Ε.Ε.

Η Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας έχει αποκαλέσει το Bullying «μείζον πρόβλημα δημόσιας υγείας» στα σχολεία, και γενικότερα στην κοινωνία, ιδιαίτερα εκεί που απαντούν μειονότητες ατόμων με διαφορετικούς προσανατολισμούς, πολιτικές τάξεις, τρόπο ζωής κ.α. Είναι επίσης αλήθεια ότι οι μειονότητες και οι άνθρωποι με σωματικές αναπηρίες ή πνευματικές υστερήσεις πέφτουν συχνά θύματα επανειλημμένου bullying, απομόνωσης και άλλων κακοποιήσεων.

Το πρώτο LTTA αυτού του προγράμματος θα υλοποιηθεί την τελευταία εβδομάδα του Οκτωβρίου στα Σκόπια και περιλαμβάνει δράσεις που στοχεύουν στην μείωση του φαινομένου της «πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου». Η πρόωρη εγκατάλειψη του σχολείου αποτελεί εμπόδιο για την οικονομική ανάπτυξη και την απασχόληση και έχει κοινωνικές συνέπειες αφού τροφοδοτεί τη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό. ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΕΔΩ

Το Εσπερινό Γυμνάσιο με Λυκειακές Τάξεις Καρδίτσας, συμμετέχει σε εκπαιδευτικά προγράμματα, που στόχο έχουν να συμβάλλουν στη βελτίωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας και τη διεύρυνση των οριζόντων των εκπαιδευτικών και των μαθητών του.