Στις 22/01/2022 έγινε από τον διευθυντή του σχολείου μας, η παρουσίαση της εργασίας του με τίτλο «Διερεύνηση των αντιλήψεων εκπαιδευτικών και μαθητών ΔΕ για την κινητή μάθηση».

Η παρουσίαση έγινε στα πλαίσια των εργασιών του 4ου διεθνούς συνεδρίου για τη Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων και αφορούσε την έρευνα που πραγματοποιήθηκε πέρσι στα πλαίσια του προγράμματος Erasmus + KA229, με τίτλο: «Innovation and mobile learning».

Το αρχείο είναι σε μορφή προβολής παρουσίασης με σκοπό την προβολή του με αφήγηση.