Το Εσπερινό Γυμνάσιο με Λυκειακές Τάξεις Καρδίτσας πραγματοποίησε εκδήλωση διάχυσης των Ευρωπαϊκών προγραμμάτων που υλοποιούνται στο σχολείο το τρέχον σχολικό έτος. H εκδήλωση πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 14/09/2022 στην αίθουσα συνεδριάσεων του σχολείου.

Αρχικά έγινε η παρουσίαση από τον Διευθυντή του σχολείου κ. Λούκα Ηλία των στόχων και του περιεχομένου των τεσσάρων εγκεκριμένων από το ΙΚΥ ευρωπαϊκών προγραμμάτων.

Στη συνέχεια οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί που μετακινήθηκαν στα πλαίσια του προγράμματος με κωδικό σχεδίου 2021-1-EL01-KA122-SCH-000030701 και τίτλο “ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΚΑΙ ΠΟΛΥΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΤΗΤΑ” μίλησαν για την επιμόρφωση που δέχθηκαν στο σεμινάριο που παρακολούθησαν τον περασμένο Απρίλιο και παρουσίασαν εκπαιδευτικές τεχνικές δραματοποίησης. Ακολούθησε προβολή βίντεο με τις εκπαιδευτικές και πολιτιστικές δραστηριότητες που πραγματοποιήθηκαν κατά την μετακίνησή τους στην Μαρτινίκα.

Σκοπός του προγράμματος αυτού ήταν η ενίσχυση των δεξιοτήτων των εκπαιδευτικών, μέσα από την βελτίωση των διαπολιτισμικών τους ικανοτήτων και η εκμάθηση διαδραστικών μεθόδων για την υποστήριξη της ενσωμάτωσης μαθητών από διαφορετικούς πολιτισμούς σε μια συνεργαζόμενη ομάδα. Επικεντρώνει στις έννοιες της ταυτότητας και της δυναμικής της ομάδας και καλύπτει αρκετές διαδραστικές τεχνικές – από τη Problem-Based Learning (διαδικασία επίλυσης προβλημάτων) έως τις τεχνικές του Θεάτρου των Καταπιεσμένων για την αντιμετώπιση των συγκρούσεων. Είναι γνωστό ότι στο Εσπερινό σχολείο τα τελευταία 3 χρόνια λειτουργούν τμήματα υποδοχής προσφύγων μαθητών.

Το Εσπερινό Γυμνάσιο – Λ.Τ. Καρδίτσας συμμετέχει ως συντονιστής εταίρος μεταξύ έξι εκπαιδευτικών οργανισμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο πρόγραμμα με αριθμό 2020-1-EL01-KA201-078940_1 και τίτλο Enhancing teachiNG And learninG English in a digitalized world (ENGAGE). Στόχος του έργου είναι ο εκσυγχρονισμός των διδακτικών πρακτικών μέσω της ενημέρωσης / αναβάθμισης των γνώσεων και δεξιοτήτων των εκπαιδευτικών. Οι εταίροι από διαφορετικές χώρες της ΕΕ θα συνδυάσουν την τεχνογνωσία και θα συγκρίνουν προσεγγίσεις που προσφέρονται στις χώρες τους σχετικά με την ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων και τη μέθοδο CLIL Το διακρατικό έργο θα βοηθήσει όλους τους εταίρους στην επαγγελματική τους ανάπτυξη, στη διδασκαλία του αντικειμένου τους με σύγχρονο τρόπο και χρησιμοποιώντας τεχνολογικά εργαλεία. Η τελευταία κινητικότητα του έργου έγινε στο Λονδίνο και στον εκπαιδευτικό οργανισμό KAIROS EUROPE LIMETED όπου οι δύο συμμετέχοντες κ. Τσιαρδάκας Γεώργιος και Αλεξίου Αικατερίνη συμμετείχαν στο LTTA που στόχο είχε την ενσωμάτωση εκπαιδευτικών εφαρμογών και ψηφιακών εργαλείων στην εκπαιδευτική μεθοδολογία τους, εφαρμόζοντας τις πιο πρόσφατες προσεγγίσεις διδασκαλίας. Οι συμμετέχοντες απέκτησαν απαραίτητες γνώσεις για την ενσωμάτωση σύγχρονων ψηφιακών εφαρμογών στην τάξη.

Στο τρίτο πρόγραμμα με τίτλο «Keep Calm and Stop Bullying» και κωδικό σχεδίου 2020-1- ES01-KA229-082391_3 το σχολείο μας συμμετέχει ως εταίρος μεταξύ 5 σχολείων της Ε.Ε.

Η Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας έχει αποκαλέσει το Bullying «μείζον πρόβλημα δημόσιας υγείας» στα σχολεία, και γενικότερα στην κοινωνία, ιδιαίτερα εκεί που απαντούν μειονότητες ατόμων με διαφορετικούς προσανατολισμούς, πολιτικές τάξεις, τρόπο ζωής κ.α. Είναι επίσης αλήθεια ότι οι μειονότητες και οι άνθρωποι με σωματικές αναπηρίες ή πνευματικές υστερήσεις πέφτουν συχνά θύματα επανειλημμένου bullying, απομόνωσης και άλλων κακοποιήσεων.

Το τελευταίο LTTA αυτού του προγράμματος θα υλοποιηθεί την πρώτη εβδομάδα του Οκτωβρίου στο Lugoj της Ρουμανίας και περιλαμβάνει δράσεις που στοχεύουν στην μείωση του φαινομένου της «πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου». Η πρόωρη εγκατάλειψη του σχολείου αποτελεί εμπόδιο για την οικονομική ανάπτυξη και την απασχόληση και έχει κοινωνικές συνέπειες αφού τροφοδοτεί τη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό.

Το τελευταίο πρόγραμμα που εγκρίθηκε για το Εσπερινό Γυμνάσιο – Λ.Τ Καρδίτσας, από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.) αφορά σχέδιο μαθησιακής κινητικότητας ΚΑ1, στον τομέα της σχολικής εκπαίδευσης Erasmus+ 2022, με κωδικό αριθμό 2022-1-EL01-KA122-SCH-000078434 και τίτλο: «Ανεστραμμένη τάξη και εξ αποστάσεως μάθηση στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση».

O κύριος στόχος του σχεδίου είναι η επαγγελματική εξέλιξη των δικαιούχων μέσω της ανταλλαγής εμπειριών και η μεταφορά καινοτόμων πρακτικών οι οποίες εφαρμόζονται από το φορέα υποδοχής σε θέματα που αφορούν την μέθοδο της ανεστραμμένης τάξης και την εξ αποστάσεως εκπ/ση.

Ο 1ος στόχος αυτής της πρότασης, είναι οι συμμετέχοντες να είναι σε θέση να προετοιμάσουν και να εφαρμόσουν αποτελεσματικά ένα σχέδιο μαθήματος “Ανεστραμμένης τάξης” στο σχολείο τους.

Ο 2ος βασικός στόχος αυτού του προγράμματος σχετίζεται με τον ψηφιακό εγγραμματισμό των συμμετεχόντων και την ικανότητα να δημιουργούν αξιόπιστα ψηφιακά διδακτικά αντικείμενα για την εξ αποστάσεως διδασκαλία των μαθητών τους.

Το Εσπερινό Γυμνάσιο με Λυκειακές Τάξεις Καρδίτσας, συμμετέχει σε εκπαιδευτικά προγράμματα, που στόχο έχουν να συμβάλλουν στη βελτίωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας και τη διεύρυνση των οριζόντων των εκπαιδευτικών και των μαθητών του.