Οι μαθητές εισέρχονται στην ηλεκτρονική αίθουσα του εκπαιδευτικού της κάθε ώρας αρκεί να κάνουν ένα κλικ στο σύνδεσμο (link) το οποίο βρίσκεται κάτω από το όνομα του εκπαιδευτικού.

ΠΡΟΣΟΧΗ
Κατά την είσοδο στην εικονική τάξη μέσω της πλατφόρμας Webex, ο μαθητής πρέπει να συμπληρώσει το επώνυμο και το όνομα του με Ελληνικά γράμματα (δεν χρειάζεται κωδικός ή email του ΠΣΔ). Σε διαφορετική περίπτωση (π.χ. χρήση ψευδωνύμου) δεν θα γίνεται δεκτός από τον εκπαιδευτικό

Υπενθμίζουμε και το ωράριο των μαθημάτων
Ώρες Μαθημάτων Χρόνος – Διάρκεια Μαθήματος Χρόνος – Διάρκεια Διαλείμματος
18.00-18.40 (40΄)
18.40 – 18.45 (5΄)
18.45-19.25 (40΄)
19.25 – 19.30 (5΄)
19.30-20.10 (40΄)
20.10 – 20.15 (5΄)
20.15-20.55 (40΄)
20.55 – 21.00 (5΄)
21.00-21.35 (35΄)