Την Παρασκευή 3 Φεβρουαρίου 2023 είχαμε τη μοναδική ευκαιρία να ενημερωθούμε για σοβαρά ζητήματα που αφορούν στην ανθρώπινη ζωή. Συγκεκριμένα πραγματοποιήθηκε πρόγραμμα εκπαίδευσης μαθητών και εκπαιδευτικών στην καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ), τη χρήση αυτόματου εξωτερικού απινιδωτή και την πνιγμονή από ξένο σώμα.

Η εκπαιδευτική ομάδα του ΕΚΑΒ, αποτελούμενη από τους κ.κ. Μακρή Δημήτριο και Σδρόλια Ηλία, με αμεσότητα και τεκμηριωμένα έδωσε πολύτιμες πληροφορίες στους μαθητές, χρησιμοποιώντας εποπτικό ψηφιακό υλικό αλλά και δια ζώσης.

Οι μαθητές έμειναν εντυπωσιασμένοι από όλα όσα έμαθαν με βιωματικό τρόπο. Το ενδιαφέρον τους εκδηλώθηκε τόσο στο πρώτο μέρος, το θεωρητικό, με τις ερωτήσεις που υπέβαλαν στους εκπαιδευτές του ΕΚΑΒ, όσο και στο δεύτερο το πρακτικό.

Ιδιαίτερη προσοχή έδειξαν και στη χρήση αλλά και τη σωτήρια λειτουργία του απινιδωτή. Αυτή η δράση αναμφίβολα έχει ιδιαίτερη βαρύτητα γιατί συνδέει με άμεσο τρόπο το σχολείο με την κοινωνία.

Ευχαριστούμε την εκπαιδευτική ομάδα του ΕΚΑΒ που ανταποκρίθηκε πρόθυμα στο αίτημα του σχολείου μας, για να μας προσφέρει τις πολύτιμες υπηρεσίες της με το συγκεκριμένο σεμινάριο πρώτων βοηθειών.