Πραγματοποιήθηκε με επιτυχία η 1η διαδικτυακή συνάντηση των εταίρων του προγράμματος Erasmus+, με κωδικό  αριθμό 2020-1-EL01-KA201-078940 και τίτλο «Enhancing teachiNG And learninG English in a digitalized world (ENGAGE)» την Παρασκευή  04/12/2020 στις 16:00. Το Εσπερινό Γυμνάσιο-Λ.Τ. Καρδίτσας συμμετέχει ως συντονιστής στο πρόγραμμα Erasmus+, το οποίο είναι εγκεκριμένο από το Ι.Κ.Υ. και επιχορηγείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Στη συνάντηση που έγινε μέσω του παγκόσμιου ιστού (www) σε αίθουσα τηλεδιάσκεψης Zoom, συμμετείχαν εκπαιδευτικοί από τους έξι (6) εκπαιδευτικούς οργανισμούς των πέντε (5) χωρών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα (Ελλάδα, Ην. Βασίλειο, Μάλτα, Πορτογαλία και Ιταλία).

Στο πρώτο μέρος της συνάντησης μετά τον χαιρετισμό του διευθυντή του Εσπ. Γυμνασίου – Λ.Τ. Καρδίτσας κ. Λούκα Ηλία έγινε μια σύντομη παρουσίαση των εταιρικών οργανισμών, παρουσίαση των δραστηριοτήτων του προγράμματος και ακολούθησε συζήτηση.

Στο δεύτερο μέρος οι εταίροι προχώρησαν σε συμφωνίες σε οικονομικά και διαδικαστικά θέματα, δημιούργησαν το λογότυπο του προγράμματος και αποφάσισαν την διεξαγωγή της πρώτης διακρατικής συνάντησης (TPM) διαδικτυακά τον Ιανουάριο του 2021. Στο τέλος έγινε η σύνοψη και το κλείσιμο της συνάντησης, τον συντονισμό της οποίας είχε ο εκπαιδευτικός του σχολείου κ. Σβερώνης Ηλίας, ο οποίος έχει και τον ρόλο του ατόμου επικοινωνίας (contact person) του προγράμματος για λογαριασμό του εσπερινού σχολείου.

Στόχος του έργου είναι ο εκσυγχρονισμός των διδακτικών πρακτικών μέσω της ενημέρωσης / αναβάθμισης των γνώσεων και δεξιοτήτων των εκπαιδευτικών.

Οι εταίροι από διαφορετικές χώρες της ΕΕ θα συνδυάσουν την τεχνογνωσία και θα συγκρίνουν προσεγγίσεις που προσφέρονται στις χώρες τους, σχετικά με την ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων και τη μέθοδο CLIL. Θα γίνουν πιο συστηματικοί στη δουλειά τους με τους μαθητές, αλλά ταυτόχρονα πιο «ορατοί» σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. Το διεθνικό έργο θα βοηθήσει όλους τους εταίρους στην επαγγελματική τους ανάπτυξη, και στη διδασκαλία του αντικειμένου τους χρησιμοποιώντας σύγχρονα τεχνολογικά εργαλεία.