Από τη Δευτέρα 1-11-2021 ανοίγει η πλατφόρμα EduPass.
Ποιοι πρέπει να υποβάλλουν δήλωση edupass;
1. οι μαθητές/τριες δημοσίων σχολικών μονάδων (υποβάλλεται από γονέα/κηδεμόνα)

2. το εκπαιδευτικό προσωπικό και μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.)

3. κάθε άλλο φυσικό πρόσωπο, που συμμετέχει με φυσική παρουσία σε κάθε είδους εκπαιδευτική διαδικασία που διενεργείται εντός των χώρων της δημόσιας εκπαιδευτικής δομής («επισκέπτες»), όπως για παράδειγμα φοιτητές/τριες που πραγματοποιούν πρακτική άσκηση στη σχολική μονάδα.