Στο χώρο του Εσπερινού Γυμνασίου – Λ.Τ. Καρδίτσας έγινε η Γενική Συνέλευση της Ε.Λ.Μ.Ε.Κ. την Τρίτη 26/05/2020 στις 20:00.

Στη Γενική Συνέλευση παρέστη και ο πρόεδρος της Ο.Λ.Μ.Ε. κ. Τσούχλος Θεόδωρος ο οποίος ενημέρωσε τους καθηγητές για τις τρέχουσες εξελίξεις του κλάδου.