Χτίζοντας κοινότητες μάθησης με στόχο την ενσωμάτωση μεταναστών και προσφύγων στο εκπαιδευτικό σύστημα.
1η ημέρα για τους τέσσερις εκπαιδευτικούς του Εσπερινού Γυμνασίου – Λ.Τ. Καρδίτσας που συμμετέχουν στο πρόγραμμα Erasmus+ KA 122, με τίτλο Integration and multiculturality στο Fort de France της Martinique.
Είκοσι πέντε εκπαιδευτικοί από έξι διαφορετικές χώρες της ΕΕ είχαμε την ευκαιρία να ανταλλάξουμε απόψεις και μεθόδους ένταξης χρησιμοποιώντας τεχνικές διδασκαλίας που βασίζονται στο παιχνίδι για την ενίσχυση της ικανότητας διαλόγου, ανοχής και συνεργασίας.