Την Παρασκευή 08/03/2024 στο Εσπερινό Γυμνάσιο με Λυκειακές Τάξεις Καρδίτσας πραγματοποιήθηκε εκδήλωση με θέμα «Παρουσίαση των αποτελεσμάτων του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+ ΚΑ122». Ο Διευθυντής του σχολείου κ. Λούκας Ηλίας παρουσίασε τους στόχους και το περιεχόμενο και τα αποτελέσματα του προγράμματος μαθησιακής κινητικότητας ΚΑ1, στον τομέα της σχολικής εκπαίδευσης Erasmus+ 2022, με κωδικό αριθμό 2022-1-EL01-KA122-SCH-000078434 και τίτλο: «Ανεστραμμένη τάξη και εξ αποστάσεως μάθηση στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση».

Οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί που μετακινήθηκαν στα πλαίσια του προγράμματος, κ.κ. Αλεξίου Αικατερίνη, Κουκουράβα Αθηνά και Σίμου Λαμπρινή αναφέρθηκαν στην ευρωπαϊκή εμπειρία τους, μίλησαν για την επιμόρφωση που δέχθηκαν και παρουσίασαν την μέθοδο της ανεστραμμένης τάξης. Ακολούθησε προβολή βίντεο με τις εκπαιδευτικές και πολιτιστικές δραστηριότητες που πραγματοποιήθηκαν κατά την μετακίνησή τους στο Άμστερνταμ και το Δουβλίνο.

O κύριος στόχος του σχεδίου ήταν η επαγγελματική εξέλιξη των δικαιούχων μέσω της ανταλλαγής εμπειριών και η μεταφορά καινοτόμων πρακτικών οι οποίες εφαρμόζονται από το φορέα υποδοχής σε θέματα που αφορούν την μέθοδο της ανεστραμμένης τάξης και την εξ αποστάσεως εκπαίδευση.

Ο 1ος στόχος αυτής της πρότασης, ήταν οι συμμετέχοντες να είναι σε θέση να προετοιμάσουν και να εφαρμόσουν αποτελεσματικά ένα σχέδιο μαθήματος “Ανεστραμμένης τάξης” στο σχολείο τους.

Ο 2ος βασικός στόχος αυτού του προγράμματος σχετίζεται με τον ψηφιακό εγγραμματισμό των συμμετεχόντων και την ικανότητα να δημιουργούν αξιόπιστα ψηφιακά διδακτικά αντικείμενα για την εξ αποστάσεως διδασκαλία των μαθητών τους.

Στα πλαίσια του προτεινόμενου σχεδίου κινητικότητας πραγματοποιήθηκαν δύο (2) ροές, τεσσάρων(4) εκπαιδευτικών του σχολείου μας η καθεμία, με σκοπό την συμμετοχή τους στους παρακάτω δομημένους κύκλους μαθημάτων.

Συγκεκριμένα:

1) Από 19/06/2023 – 24/06/2023(6 ημέρες) στο Amsterdam της Ολλανδίας και στον εκπαιδευτικό οργανισμό Europass Teacher Academy σεμινάριο με τίτλο «How to Increase Student Engagement: From In-Presence to Remote Learning»

Σε αυτό το μάθημα, οι συμμετέχοντες έμαθαν να δημιουργούν αξιόπιστα ψηφιακά διδακτικά αντικείμενα για την εξ αποστάσεως διδασκαλία και να χειρίζονται εκπαιδευτικές πρακτικές που προωθούν την ένταξη και οδηγούν στη σχολική επιτυχία.

2) Από 14/08/2023- 19/08/2023 (6 ημέρες) στο Δουβλίνο της Ιρλανδίας και στον εκπαιδευτικό οργανισμό Europass Teacher Academy σεμινάριο με τίτλο «Flipped Classroom».

Σε αυτό το σεμινάριο, οι συμμετέχοντες κατανόησαν την έννοια πίσω από τις «ανεστραμμένες τάξεις» και πώς μπορούν να την ενσωματώσουν στο δικό τους πρόγραμμα σπουδών στην τάξη.

Στα πλαίσια της διάχυσης των αποτελεσμάτων του σχεδίου δημιουργήθηκε το φυλλάδιο το οποίο είναι διαθέσιμο εδώ.

Το Εσπερινό Γυμνάσιο με Λυκειακές Τάξεις Καρδίτσας, συμμετέχει σε εκπαιδευτικά προγράμματα, που στόχο έχουν να συμβάλλουν στη βελτίωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας και τη διεύρυνση των οριζόντων των εκπαιδευτικών και των μαθητών του.