Δείτε την εγκύκλιο και τα ΦΕΚ:

Πατήστε εδώ για να δείτε την εγκύκλιο
Πατήστε εδώ για να δείτε το ΦΕΚ
Πατήστε εδώ για να δείτε το 2ο ΦΕΚ