Εγκρίθηκε από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.) νέο σχέδιο μαθησιακής κινητικότητας ΚΑ1, στον τομέα της σχολικής εκπαίδευσης Erasmus+2019, για το Εσπερινό Γυμνάσιο – Λ.Τ Καρδίτσας, με κωδικό αριθμό 2020-1-EL01-KA101-077919 και Τίτλο Σχεδίου: Συναισθηματική νοημοσύνη και μαλακές δεξιότητες για την ένταξη των μειονοτήτων, των μεταναστών και των προσφύγων στα ευρωπαϊκά σχολεία.
Το σχέδιο κατετάγη 2ο πανελληνίως στην κατηγορία της σχολικής εκπαίδευσης(ΒΔ1), με βαθμό αξιολόγησης από την ομάδα εξωτερικών αξιολογητών του ΙΚΥ 97/100.

Στα πλαίσια του σχεδίου κινητικότητας προβλέπεται η μετακίνηση οκτώ εκπαιδευτικών του σχολείου, στην Τενερίφη της Ισπανίας και στο Παλέρμο της Σικελίας, για την απόκτηση πολύτιμων επαγγελματικών γνώσεων και δεξιοτήτων όσον αφορά τη διαπολιτισμική εκπαίδευση την εργασία σε ένα πολυπολιτισμικό περιβάλλον, τη διαχείριση μιας ομάδας με διαφορετικά πολιτισμικά στοιχεία, συνάμα με την βελτίωση των διαπολιτισμικών και γλωσσικών δεξιοτήτων τους.

Στόχοι του σχεδίου είναι κατά την υλοποίησή του να αναπτυχθεί κουλτούρα επαγγελματικής συνεργασίας στους συμμετέχοντες εκπαιδευτικούς και σημαντικός σκοπός του είναι η διάχυση της αποκτηθείσας εμπειρίας και γνώσης στην τοπική κοινωνία.

Υπενθυμίζουμε ότι αυτό είναι το τρίτο πρόγραμμα Erasmus+ για το σχολείο μας τα τελευταία τρία χρόνια.
Το Εσπερινό Γυμνάσιο με Λυκειακές Τάξεις Καρδίτσας υλοποίησε με επιτυχία δύο προγράμματα Erasmus+ ΚΑ101 και ΚΑ229.

To πρώτο είχε θέμα την αντιμετώπιση της μαθητικής διαρροής, φαινόμενο έντονο στην εσπερινή εκπαίδευση.

Το 2ο είχε ως θέμα το mobile learning που αποτελεί σύγχρονη τάση στην εκπαίδευση και το σχολείο μας είχε το ρόλο του συντονιστή εταίρου μεταξύ 5 σχολείων της Ε.Ε. και της Τουρκίας. Το προτεινόμενο σχέδιο συμπληρώνει ομαλά γνώσεις και δεξιότητες που θα φανούν πολύ χρήσιμες στην ομαλή ένταξη των αλλοδαπών μαθητών στο εκπαιδευτικό σύστημα.

Το Εσπερινό Γυμνάσιο – Λ.Τ Καρδίτσας υλοποίησε, υλοποιεί και θα εξακολουθήσει να συμμετέχει σε δράσεις που σκοπό έχουν να αναβαθμίσουν την ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης στους μαθητές μας, αλλά και της αξιοποίησης των ευκαιριών ώστε οι εκπαιδευτικοί του σχολείου μας να αποκτήσουν γνώσεις και εμπειρίες που θα τους χρησιμεύσουν τόσο στην εργασία τους στο σχολείο, όσο και στην προσωπική τους ζωή, μέσα από καινοτόμες δράσεις και προγράμματα.
Το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus+ χρηματοδοτείται εξ΄ ολοκλήρου από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και εθνικός φορέας συντονισμού για την Ελλάδα είναι το ΙΚΥ.

Ο διευθυντής του Εσπερινού Γυμνασίου – Λ.Τ Καρδίτσας κ. Λούκας Ηλίας και ο σύλλογος διδασκόντων εύχονται την επίτευξη των στόχων και σκοπών του σχεδίου κινητικότητας κατά την υλοποίησή του.