Την Τετάρτη 27 Μαρτίου 2024, ζήσαμε μια ξεχωριστή εμπειρία στο σχολείο μας, ανακαλύπτοντας πώς η εκπαίδευση μπορεί να συναντήσει την πράξη για την προστασία του περιβάλλοντος μέσα από το Ευρωπαϊκό σχέδιο P4P.

Σε αυτή την ξεχωριστή συνάντηση, μαθητές μας παρουσίασαν τα αποτελέσματα της συμμετοχής μας στο σχέδιο P4P, το οποίο εστιάζει στο πρόβλημα της ρύπανσης από τα πλαστικά, σε εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Μέσα από τη δημιουργία ενός εκπαιδευτικού παιχνιδιού, τόσο σε φυσική όσο και σε ψηφιακή μορφή, οι μαθητές μας είχαν την ευκαιρία να παίξουν και να εμπνευστούν για την ανάγκη δράσης ενάντια στη ρύπανση από πλαστικά.

Η σημερινή συνάντηση υπήρξε ένα ζωντανό παράδειγμα του πώς η εκπαίδευση μπορεί να μας κάνει πιο ευαισθητοποιημένους και ενεργούς πολίτες.

Ευχαριστούμε όλους τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές που συμμετείχαν!