Keep Calm and Stop Bullying

2020 – 2023

Αριθμός έργου : 2020-1-ES01-KA229-082391_5

Συνεργασίες σχολικών ανταλλαγών και ανταλλαγή καλών πρακτικών

ΣΧΟΛΙΚΟΊ ΣΥΝΕΡΓΆΤΕΣ:

 1. IES Santa María del Águila – Αλμερία, Ισπανία – συντονιστής έργου
 2. Liceul Aurel Vlaicu Lugoj – Ρουμανία
 3. Εσπερινό Γυμνάσιο – ΛΤ Καρδίτσας
 4. SUGS ” Zef Lush Marku ” – Σκόπια, Βόρεια Μακεδονία

ΣΚΕΠΤΙΚΌ ΚΑΙ ΚΎΡΙΟΙ ΣΤΌΧΟΙ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «KEEP CALM AND STOP BULLYING»

Αποφασίσαμε να μεταφέρουμε την εργασία μας με τίτλο «Keep Calm and Stop Bullying», που είναι το έργο μας στην πλατφόρμα e twinning που ιδρύσαμε το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020, στην πλατφόρμα Erasmus. Με βάση αυτή την ιδέα, αρχίσαμε να εργαζόμαστε συστηματικά και συνεργατικά με τους 4 εταίρους μας, που πιστεύουμε ότι μπορούν να συμβάλουν στο έργο μας σε τοπικό και διεθνές επίπεδο. Το έργο μας αναφέρεται σε εκφοβισμό από συνομηλίκους, σχολική εγκατάλειψη, απουσία, αδιαφορία και απροθυμία για το σχολείο, επιθυμία αλλαγής σχολείου, ανορεξία το πρωί, συνεχή κοιλιακό άλγος και πονοκέφαλο, γελοιοποίηση, ταπείνωση, αποκλεισμό και σωματική βλάβη. Βασίζεται σε μελέτες για την ελαχιστοποίηση αρνητικών συμπεριφορών όπως η προσφορά. Ορίζοντας την ανάπτυξη της εκπαίδευσης και του ανθρώπινου δυναμικού ως την πρωτοποριακή δύναμη στην ανάπτυξη της ΕΕ, η Ευρώπη 2020 εφιστά την προσοχή στη δυνητική συμβολή της εκπαίδευσης και της κατάρτισης στην έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη. Όσοι εκφοβίζονται συχνά αυξάνουν τις πιθανότητες απουσίας τους 3 έως 4 φορές. Η μείωση του ποσοστού πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου κάτω από το επίπεδο του 10%, που είναι μεταξύ των στόχων της ΕΕ για το 2020, συμπίπτει με την πρόληψη των συμπεριφορών εκφοβισμού. Στην εκπαίδευση, εκτός από τις ακαδημαϊκές γνώσεις και δεξιότητες, η διδασκαλία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, οι θετικές επικοινωνιακές δεξιότητες και προσεγγίσεις για την επίλυση προβλημάτων χωρίς χρήση βίας, η εκπαίδευση των μαθητών να αυξάνουν τον έλεγχο του θυμού, τις δεξιότητες αυτοέκφρασης, την αυτοεκτίμηση και να αυξάνουν τον δεσμό μεταξύ μαθητών και ιδρυμάτων. Η ελαχιστοποίηση και η αύξηση της παιδαγωγικής ανάπτυξης και της ακαδημαϊκής επιτυχίας των μαθητών μας είναι το κύριο κίνητρο του έργου μας. Οι εταίροι του έργου είναι η Ισπανία, η Ρουμανία, η Ελλάδα και η Β.Μακεδονία. Η κινητικότητα θα οργανωθεί για κάθε χώρα για 2 χρόνια. Κατά τη διάρκεια του έργου μας, θα πραγματοποιήσουμε συνολικά 4 δραστηριότητες LTT. Σε κάθε δραστηριότητα LTT θα συμμετέχουν 4 συμμετέχοντες από όλα τα ιδρύματα εταίρους.

C1: Θα διεξαχθεί στη Μακεδονία. Για 5 ημέρες, οι συμμετέχοντες θα αναπτύξουν συζητώντας ποιες μεθόδους πολυπολιτισμικών και διαφορετικών κοινωνικοοικονομικών μαθητών να συνδυάσουν σωστά στη χώρα υποδοχής, τις θετικές πτυχές των μεθόδων συνεργασίας και ομότιμων και μαθησιακών μεθόδων για τη μείωση των συμπεριφορών εκφοβισμού από ομοτίμους. Οι συμμετέχοντες θα μάθουν σωστές επικοινωνιακές δεξιότητες που σχετίζονται με τον εκφοβισμό από συνομηλίκους.

C2: STEM: Θα διεξαχθεί στην Ελλάδα. Οι συμμετέχοντες θα εργαστούν στη Ρομποτική την κωδικοποίηση και το STEM στη χώρα υποδοχής για 5 ημέρες. Ενσωματώνοντας διεπιστημονικά περιβάλλοντα μάθησης στις τάξεις τους.

C3:
ΜΑΘΗΣΗ ΒΑΣΙΣΜΕΝΗ ΣΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ: Θα διεξαχθεί στην Ισπανία. Οι συμμετέχοντες θα εργαστούν σε παιχνίδια στην τάξη και διαδικτυακά παιχνίδια προσομοίωσης για 5 ημέρες στη χώρα υποδοχής. Θα παρατηρηθεί η συμβολή των παιχνιδιών νοημοσύνης στην ακαδημαϊκή επιτυχία των μαθητών μας. Τα ιδρύματά μας θα γίνουν τα προτιμώμενα εκπαιδευτικά κέντρα με τα σχολικά περιβάλλοντα που θα βασίζονται στα παιχνίδια που θα δημιουργηθούν.

C4:
Σχεσιακή Παρέμβαση που βασίζεται στην Εμπιστοσύνη: Θα πραγματοποιηθεί στη Ρουμανία. Οι συμμετέχοντες θα μάθουν για την άνεση των συμμετεχόντων για 5 ημέρες, μοιράζοντας τις επιτυχίες και τις προκλήσεις μεταξύ τους και τις βασικές ιδέες του TBRI. Θα μάθουμε χρήσιμους τρόπους σύνδεσης με παιδιά που προέρχονται από «δύσκολα μέρη» και δεν έχουν ασφαλείς δεσμούς. Ιστοσελίδα έργου, ιστότοπος των ιδρυμάτων μας, διανομή αφισών, μπροσούρων, στυλό και μπαλόνια με το λογότυπο του έργου, κοινή χρήση μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, ενημερωτικές συναντήσεις κατάλληλες για το συγκεκριμένο κοινό, μελέτες στον τοπικό τύπο, διαφημιστικές πινακίδες, πίνακες έργων που θα δημιουργηθούν στα ιδρύματά μας, e-twinning, ταινία μικρού μήκους, Περιφέρεια – Το έργο θα γίνει ευρέως διαδεδομένο με την κοινή χρήση των αποτελεσμάτων του έργου με τις επαρχιακές διευθύνσεις εθνικής εκπαίδευσης

ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΙ ΣΤΟΧΟΙ:

 • Να δημιουργήσουμε ένα ουσιαστικό σχολικό κλίμα για τους μαθητές αναλύοντας τη διαδικασία πριν ο μαθητής φτάσει στο σημείο εγκατάλειψης του σχολείου.
 • Να αναπτύξουμε επικοινωνιακές δεξιότητες μέσα από τις δραστηριότητές μας LTT.
 • Να αναπτύξουμε τις σωστές μεθόδους και δεξιότητες για την πρόληψη του εκφοβισμού στα σχολεία,
 • Να δημιουργήσουμε ένα διασκεδαστικό περιβάλλον στην τάξη που υποστηρίζει το εκπαιδευτικό σύστημα ενσωματωμένο στο STEM,
 • Να δημιουργήσουμε κέντρο μάθησης που ανταποκρίνεται στις ανάγκες του 21ου αιώνα και έχει συνεργατικές περιοχές μάθησης και εφαρμογής.
 • Να κάνουμε τα σχολικά μας περιβάλλοντα κέντρα έλξης.
 • Να αναπτύξουν επαγγελματικές δεξιότητες για τη χρήση συγκεκριμένων μεθόδων τυπικής και μη τυπικής μάθησης, διαπολιτισμικής και χωρίς αποκλεισμούς, μεταξύ των 120 δασκάλων από συνεργαζόμενα σχολεία, μέσω της συμμετοχής για μια περίοδο 2 ετών σε δραστηριότητες έργου, υλοποίησης, διάδοσης, παρακολούθησης, ενσωμάτωσης μαθητών με ειδικές μαθησιακές ανάγκες.
 • Να αναπτύξουν οι συμμετέχοντες τις ικανότητες οργάνωσης του εκπαιδευτικού περιβάλλοντος για ασφάλεια και σύμφωνα με τις ανάγκες των μαθητών να εξερευνήσουν το περιβάλλον, να αποκτήσουν ικανότητες ανεξάρτητης ζωής – ” Μείνετε ήρεμοι και σταματήστε τον εκφοβισμό “,
 • Ανάπτυξη τουλάχιστον 20 καινοτόμων μεθόδων για την υποστήριξη της ανάπτυξης ανθρώπινου κεφαλαίου συνεργαζόμενων σχολείων με στόχο τις ειδικές δραστηριότητες στον τομέα των εκπαιδευτικών παραγόντων κατά του εκφοβισμού για την αύξηση της συνέργειας εφαρμόζοντας και μεταφέροντάς την σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο (LTT για εκπαιδευτικούς).
 • Να δημιουργηθεί ένα βιώσιμο θεσμικό πλαίσιο για πιλοτική εφαρμογή και εύκολη αναπαραγωγή ενός προγράμματος για εκπαίδευση κατά του εκφοβισμού για τουλάχιστον 25 μαθητές, από κάθε σχολείο-εταίρο, που ορίζεται στο έργο (Σεπτ. 2020 – Αύγουστος 2022) και αναπτύσσεται 1 χρόνο μετά την ολοκλήρωση του έργου.
 • Ανάπτυξη δεξιοτήτων του 21ου αιώνα για 40 μαθητές: ηγετικές δεξιότητες, επίλυση προβλημάτων, λήψη αποφάσεων, διαχείριση έργων και σχολικών εργασιών, πρακτική δημιουργικότητα, διαχείριση συγκρούσεων, επικοινωνιακές δεξιότητες και επιχειρηματικότητα (μέσω μαθητών LTT)
 • Να βελτιωθούν τα κίνητρα των μαθητών για μάθηση και να ξεπεραστούν τα εμπόδια της κατάργησης της γλώσσας .
 • Ανάπτυξη γνώσης και κατανόησης μεταξύ 500 μαθητών και εκπαιδευτικού προσωπικού σχετικά με την ποικιλομορφία των ευρωπαϊκών γλωσσών και αξιών
 • Να βελτιώσει τη χρήση ψηφιακού εξοπλισμού από μαθητές και καθηγητές (υπολογιστές IQ board)
 • Να χρησιμοποιήσουμε την πλατφόρμα Etwinning κατά την περίοδο του έργου. Είδαμε τις ικανότητές μας μοιράζοντας τις δραστηριότητες που κάναμε στο Twinspace. Σχεδιάζουμε να ολοκληρώσουμε όλες τις ελλείψεις μας με το έργο μας Erasmus +.

Με την αποδοχή του έργου μας, θα ξεκινήσουμε ξανά ένα έργο eTwinning με τα συνεργαζόμενα σχολεία μας. Όλα τα συμβάντα που γίνονται σε αυτήν τη διαδικασία θα κοινοποιηθούν στο Twinspace . Με αυτόν τον τρόπο όλες οι δραστηριότητες του έργου μας θα είναι διαθέσιμες στους χρήστες του eTwinning. Το έργο θα μοιραστεί αποτελεσματικά μέσω των εργαλείων eTwinning Web2 κατά τη διάρκεια της διαδικασίας

Ομάδα-στόχος:

 • Τουλάχιστον 120 μαθητές, από όλα τα συνεργαζόμενα σχολεία
 • Τουλάχιστον 120 καθηγητές για τα σχολεία μας
 • 6 μέλη σχολικών ομάδων διαχείρισης.

H ΣΕΛΙΔΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΣΤΟ FACEBOOK