Μία από τις Δράσεις που εκπονήθηκαν φέτος από το σχολείο μας ,στα πλαίσια της εσωτερικής αξιολόγησης της σχολικής μονάδας, αφορούσε την γνωριμία των μαθητών μας με φορείς εκπαίδευσης για αποφοίτους Λυκείου που υπάρχουν στην πόλη της Καρδίτσας. Στο τέλος της φετινής σχολικής χρονιάς οι καθηγητές και οι μαθητές που συμμετείχαν στη Δράση παρουσίασαν τα αποτελέσματά της σε μια εκδήλωση στο σχολείο, προωθώντας έτσι την αξία της δια βίου μάθησης τόσο στην προσωπική όσο και στην επαγγελματική μας εξέλιξη.