Στις 6,7 και 8 Σεπτεμβρίου, δύο εκπαιδευτικοί του σχολείο μας, η κα Αλεξίου Αικατερίνη και ο κ. Τσιαρδάκας Γεώργιος, συμμετείχαν στο 3ο LTTA του έργου «ENGAGE- Enhancing TeaciNG And LearninG English in a digitalized world». Η συνάντηση έγινε στο Λονδίνο στον εκπαιδευτικό οργανισμό Kairos Europe.

Ο Άγγλος εταίρος παρείχε στους συμμετέχοντες εκπαιδευτικούς ένα σεμινάριο σχετικά με τα βασικά των εκπαιδευτικών εφαρμογών και των ψηφιακών εργαλείων που μπορούν να διευκολύνουν την εκπαιδευτική διαδικασία και να αυξήσουν την επιτυχία των μαθητών.

Το LTTA απευθυνόταν σε καθηγητές που θέλουν να ενσωματώσουν εκπαιδευτικές εφαρμογές και ψηφιακά εργαλεία στη μεθοδολογία τους, εφαρμόζοντας τις τελευταίες προσεγγίσεις διδασκαλίας.

Στόχος ήταν η εξοικείωση των εκπαιδευτικών με μερικές από τις πιο κατάλληλες εκπαιδευτικές εφαρμογές για τη διδασκαλία. Οι εκπαιδευτικοί αναβάθμισαν τις δεξιότητές τους και την παιδαγωγική τους προσέγγιση. Απέκτησαν πρακτική εμπειρία και είναι σε θέση να ενισχύουν την εμπλοκή και το κίνητρο των μαθητών με την ενσωμάτωση σύγχρονων ψηφιακών εφαρμογών στην τάξη χρησιμοποιώντας βασικά εργαλεία ΤΠΕ όπως εργαλεία ιστού 2.0, σουίτα γραφείου Google παιχνίδια εκμάθησης, κουίζ κ.λπ.

Υπενθυμίζουμε ότι σε αυτό το σχέδιο το σχολείο μας είναι ο συντονιστής.

Σκοπός του σχεδίου είναι κατά την υλοποίησή του να αναπτυχθεί κουλτούρα επαγγελματικής συνεργασίας στους συμμετέχοντες εκπαιδευτικούς και ο εκσυγχρονισμός των διδακτικών πρακτικών μέσω της ενημέρωσης / αναβάθμισης των γνώσεων και δεξιοτήτων των εκπαιδευτικών.

Το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus+ χρηματοδοτείται εξ΄ ολοκλήρου από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και εθνικός φορέας συντονισμού για την Ελλάδα είναι το ΙΚΥ.