Την Τρίτη 8 Νοεμβρίου 2022, είχαμε τη χαρά να συμμετάσχουμε στην πρώτη διαδικτυακή συνάντηση των εταίρων του σχεδίου με τίτλο “Play for the Planet: Board games as instruments to teach sustainability”, ακρωνύμιο P4P και κωδικό 2022-1-ES01-KA220-SCH-000085070. 

Το σχέδιο σχετίζεται με την αντιμετώπιση του θέματος της περιβαλλοντικής βιωσιμότητας και στοχεύει στην ανάπτυξη κατάλληλων εκπαιδευτικών πόρων που θα βοηθήσουν τους εκπαιδευτικούς να ευαισθητοποιήσουν τους μαθητές σχετικά με τον κίνδυνο στον οποίο βρίσκεται ο πλανήτης μας.