📢 Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας παρουσιάσουμε το πρώτο ενημερωτικό μας δελτίο, αφιερωμένο στην ευαισθητοποίηση και την ανάληψη δράσης κατά των πλαστικών μιας χρήσης. Ελπίζουμε ότι αυτό το ενημερωτικό δελτίο θα βοηθήσει στην ανταλλαγή γνώσεων αλλά θα δώσει το έναυσμα για την έναρξη συζητήσεων για την αποφυσή της χρήσης των πλαστικών μιας χρήσης.

 

🌱 Γιατί να επικεντρωθούμε στο πλαστικό μιας χρήσης;
Τα πλαστικά μίας χρήσης αποτελούν παγκόσμια περιβαλλοντική πρόκληση, μολύνοντας τους ωκεανούς μας, θέτοντας σε κίνδυνο τη θαλάσσια ζωή και συμβάλλοντας στην κλιματική αλλαγή. Ρίχνοντας φως σε αυτό το ζήτημα, στοχεύουμε να ενημερώσουμε τους μαθητές σχετικά με τις βλαβερές επιπτώσεις των πλαστικών μίας χρήσης έτσι ώστε να είναι σε θέση να συμβάλλουν στη δημιουργία ένος βιώσιμου μέλλοντος.